Phần mếm kế toán hợp tác xã

Phần mếm kế toán hợp tác xã

Phần mếm kế toán hợp tác xã

Số 49/3, đường TX38, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp HCM
thanhlamhcm1@dtsoftvn.com
Mạng xã hội:
0
Phần mếm kế toán hợp tác xã - KTHX
  • Số lượng :
  • Lượt xem: 1170
  • Mô tả ngắn:

    Phần mềm kế toán KTHTX dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị doanh nghiệp đáp ứng được chế độ kế toán theo các thông tư , quyết định của BTC

  • Liên hệ
  • Đặt hàng
  • Thông tin
  • Bình luận

Phần mềm kế toán KTHTX dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị doanh nghiệp đáp ứng được chế độ kế toán theo

Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đối với tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

 

Thông tư số: 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư số: 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC về Luật Quản lý Thuế

Thông tư số:26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.


►Phần mềm đáp ứng được việc quản lý kế toán cho các loại hình hợp tác xã như:

✤ Kinh doanh

✤ Sản xuất

►Phần mềm KTHX có giao diện riêng cho từng vị trí kế toán:

✤ Kế toán Tiền quỹ

✤ Kế toán Kho

✤ Kế toán công nợ

✤ Kế toán bán hàng

✤ Kế toán Lương và Bảo hiểm

✤ Kế toán tài sản

…..

✤ Kế toán tổng hợp

►Cấu trúc phần mềm

►Giới thiệu tổng quan

✤ Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản  theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung (nhập chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối số phát sinh)

✤ Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (Tiền mặt, Tiền gửi, Nguồn vốn kinh doanh, Chi phí SXKD, Doanh thu và thu nhập, Bán hàng, Thuế GTGT, VLNL, Thành phẩm, Công nợ phải thu phải trả, tạm ứng, TSCĐ…)

✤ Tự động kết xuất các báo cáo thuế:

• Các báo cáo thuế giành cho doanh nghiệp có thực hiện khấu trừ thuế (các mẫu Tờ khai GTGT, Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào…)

• Các báo cáo thuế giành cho doanh nghiệp tính thuế trực tiếp (các mẫu Tờ khai GTGT, Bảng kê bán ra…)

✤ Dữ liệu được tự động tích hợp với phần mềm HTKK của Bộ Tài chính

✤ Tự động kết xuất các báo cáo, sổ kế toán theo các Quyết định

• Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh.

• Thông tư số: 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

• Thông tư số: 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC về Luật Quản lý Thuế.

• Thông tư số:26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

►Ưu điểm phần mềm

✤ Chức năng tra cứu các chứng từ và kế toán chi tiết.

✤ Chức năng Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết.

✤ Tự động tính hao mòn, thanh lý tài sản

✤ Kết xuất các sổ kế toán chi tiết và các báo cáo

✤ Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh, không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt. Font chữ Unicode.

Sản phẩm cùng loại