Quản lý trợ cấp - đối tượng - sự vụ

Quản lý trợ cấp - đối tượng - sự vụ

Quản lý trợ cấp - đối tượng - sự vụ

Số 49/3, đường TX38, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp HCM
thanhlamhcm1@dtsoftvn.com
Mạng xã hội:
0
Quản lý trợ cấp - đối tượng, sự vụ
  • Số lượng :
  • Lượt xem: 1405
  • Mô tả ngắn:

    Phần mềm Quản lý trợ cấp dùng để quản lý Chi trả Trợ cấp Bảo trợ xã hội và Trợ cấp Người có công. Đây là phần mềm ưu việt nhất hiện nay.

  • Liên hệ
  • Đặt hàng
  • Thông tin
  • Bình luận

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRỢ CẤP ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ VÀ CẬP NHẬT MỚI NHẤT QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC BAN HÀNH:

 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

 

Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 67/2007/nđ –CP Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP của chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

 
Nghị định 101/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của chính phủ ngày 09/04/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/03/2007 của Bộ LĐTBXH về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính cho kế toán nguồn ngân sách trợ cấp người có công.

 

Thông tư liên tịch số 84/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 23/9/2005 về cấp phát quản lý thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Sản phẩm cùng loại