Tổng hợp báo cáo kế toán

Tổng hợp báo cáo kế toán

Tổng hợp báo cáo kế toán

Số 49/3, đường TX38, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp HCM
thanhlamhcm1@dtsoftvn.com
Mạng xã hội:
0
Tổng hợp báo cáo kế toán
  • Số lượng :
  • Lượt xem: 672
  • Mô tả ngắn:

    Phần mềm Tổng hợp báo cáo kế toán (dự toán, cấp phát và quyết toán) CPVX dùng cho các phòng tài chính các ngành, các huyện nhằm quản lý và tổng hợp dự toán, cấp phát, quyết toán

  • Liên hệ
  • Đặt hàng
  • Thông tin
  • Bình luận

Phần mềm Tổng hợp báo cáo kế toán (dự toán, cấp phát và quyết toán) CPVX dùng cho các phòng tài chính các ngành, các huyện nhằm quản lý và tổng hợp dự toán, cấp phát, quyết toán, báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc.

Các chức năng chính:
1. Tiến hành quản lý cập nhập và tra cứu về dự toán, cấp phát, quyết toán, báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính theo các chứng từ (thông báo kế hoạch, thông báo dự toán, điều chỉnh dự toán, ...). In và quản lý nội dung từng loại chứng từ.
Tổng hợp các kết xuất báo cáo về dự toán, cấp phát và quyết toán theo chương, loại khoản, nhóm mục, theo đơn vị (dự toán theo mục lục ngân sách, cấp phát các đơn vị hàng tháng, theo dõi cấp phát cho từng đơn vị, cấp phát kinh phí bổ sung, so sánh dự toán cấp phát và quyết toán...)

pmkt.t2.JPG

2. Tổng hợp các báo cáo tài chính của ngành từ các báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc gửi về (Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, Bảng cân đối tài khoản, Phụ biểu chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán, Bảng đối chiếu dự toán kinh phí,...) theo QĐ 19.

 
3. Tổng hợp báo cáo tài chính của các chương trình mục tiêu, các dự án quốc gia theo QĐ 25.


4. Tổng hợp các báo cáo tài chính của các lĩnh vực khác nhau như hành chính, chi trả trợ cấp, dân số gia đình và trẻ em, đường bộ, chương trình mục tiêu.

Đặc tính kỹ thuật
Chạy trên mạng cục bộ (cho nhiều người cùng sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: PC 586, 350-400 MHz, 64MB RAM, 4 GB HDD. Chạy trong Win 2x, phông tiếng Việt.

Khả năng sử dụng và dịch vụ hỗ trợ
- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.

Sản phẩm và dịch vụ đạt: GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2006 VÀ 2008

Sản phẩm cùng loại